Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.zamknij

pokażpolityka cookies
Korzystamy z plików cookies
KMG profesjonalne kursy bhp on-line
Logo KMG BHP kadry i Płace
Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów - podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

USŁUGI BHP

Kompleksowa obsługa BHP

(Outsourcing)

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej,
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków,
 • Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy),
 • Zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP,
 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy,
 • Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie,
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
 • Kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Uczestniczenie podczas kontroli jednostek kontrolujących takich jak PIP i PIS,
 • Nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych,
 • Oraz inne nie wymienione wyżej usługi w zakresie BHP,

 • Pobierz ofertę USŁUG BHP

Wypadki przy pracy

Nasza firma przygotowuje pełną dokumentację związaną z wypadkiem przy pracy biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. W ramach dochodzenia zostają przesłuchani poszkodowani i świadkowie oraz przeprowadza się oględziny miejsca wypadku i przeprowadza procedurę ustalenia czy wypadek był wypadkiem przy pracy czy nie był i jakie były przyczyny wystąpienia wypadku. Ze względu na złożoność procesu ustalenia okoliczności wypadku i przeprowadzenie procedury i dokumentacji powypadkowej zachęcamy do korzystania z naszych usług w tym zakresie.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo istotnym aspektem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poprzez identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy pozwala na przeciwdziałanie lub eliminację tych zagrożeń. Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca ma obowiązek przeprowadzić na wszystkich występujących u pracodawcy stanowiskach pracy i w przypadku gdy:

 • Gdy tworzone są nowe stanowiska pracy Lu zmienia się ich wyposażenie,
 • Przy doborze stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych
  i mutagennych,
 • Gdy następuje zmiana organizacji pracy,

Nasza firma przygotowuje pełną dokumentację z zakresu Oceny Ryzyka Zawodowego z wykorzystaniem wysokiej jakości oprogramowania, zawansowanych metod identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy.

Dokumentacja BHP

W tej dziedzinie zajmiemy się pełną dokumentacją BHP w Państwa firmie

 • Dokumentacja powypadkowa i rejestr wypadków przy pracy,
 • Dokumentacja chorób zawodowych i rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodow,
 • Dokumentacja dotycząca szkoleń BHP,
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Wewnątrz zakładowe procedury i zarządzenia dotyczące spraw BHP w firmie,
 • Prowadzenie rejestru wyników pomiarów, badań lekarskich, i szkoleń BHP,
 • Dokumentacja analizy stanu BHP,

Dobór obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej

Stworzymy dla Państwa firmy zasady gospodarowania obuwiem i odzieżą roboczą oraz pomożemy w doborze środków ochrony indywidualnej na określonym stanowisku. Zaprowadzimy rejestr środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.

Instrukcje BHP

Opracujemy dla Państwa wymagane przez prawo i zasady BHP instrukcje stanowiskowe i instrukcje wewnątrzzakładowe. Pomożemy w doborze oznakowania Ppoż. I ewakuacyjnym, dobierzemy piktogramy do zastosowanych w produkcji środków chemicznych.

Nadzór nad warunkami pracy

W ramach tej usługi nadzór nad warunkami pracy prowadzony przez zewnętrznego pracownika służb BHP. Kontrola ta ma na celu zidentyfikowanie nieprawidłowości w procesach technologicznych i pracy w Państwa firmie. Cykliczne przeprowadzanie kontroli zmniejsza ryzyko strat finansowych podczas kontroli jednostek kontrolujących takich jak PIP i PIS. W ramach kontroli sprawdzane będą miedzy innymi:

 • W jaki sposób wykonują prace pracownicy i czy robią to z zachowaniem zasad BHP,
 • Czy istnieją czynniki niebezpieczne lub uciążliwe w procesie pracyw,
 • Czy pracownicy stosują w odpowiedni sposób środki ochrony indywidualnej,
 • W jaki sposób kadra kierownicza wywiązuje się z nadzoru nad pracownikami,
 • Sprawdza warunki sanitarne i higieniczne oraz czystość w miejscu pracy,
 • Kontrola aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich,
 • Poprawność zawierania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • Kontrola prowadzenia spraw kadrowych,
 • Kontrola prowadzonych rejestrów,
 • I wiele innych w zakresie BHP,
KMG - Szkolenia BHP e-learning