Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.zamknij

pokażpolityka cookies
Korzystamy z plików cookies
KMG - Szkolenia BHP online
Szkolenia BHP pracodawców
Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów - podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

Szkolenia BHP pracowników i pracodawców

Oferujemy szkolenia w zakresie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.).

Kursy BHP w siedzibie klienta

Organizujemy szkolenia w formie kursów i seminariów organizowanych w siedzibie Klienta, a także w systemie E-learning.

Szkolenia przeprowadzamy z wykorzystaniem sprawdzonych pomocy dydaktycznych:

Każde szkolenie jest dostosowywane do charakterystyki Państwa firmy i porusza zagadnienia dotyczące konkretnych stanowisk pracy. Szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP.

Szkolenia wstępne BHP

Dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, a także studentów odbywający praktyki studenckie i uczniów szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy. Pracownik lub uczeń przechodzi szkolenie przed rozpoczęciem pracy. Szkolenie to jest podzielone na dwie części:

Okresowe szkolenia BHP

Po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego następne szkolenie pracownik przechodzi do roku, a w przypadku kadry kierowniczej do pół roku od zatrudnienia i jest to szkolenie okresowe.

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest przeprowadzane co 5 lat oraz w przypadku objęcia stanowiska kierowniczego osoby z poza kadry kierowniczej. W takim przypadku szkolenie obywa się w okresie do pół roku od momentu objęcia tego stanowiska lub od momentu zatrudnienia. Ze względu na dużą odpowiedzialność spoczywającą na kadrze kierowniczej nie tylko pod względem zadań firmowych ale przede wszystkim związaną z BHP i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w dziale osoby te powinny posiadać w tej dziedzinie odpowiednią wiedzę i przeszkolenie.

Kursy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych odbywają się co 6 lat oraz do roku czasu po przejściu szkolenia wstępnego. W tej grupie zawodowej występują duże obciążenie psychiczne (Stres) oraz fizyczne (obciążenie statyczne). Dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu ergonomii na stanowiskach pracy oraz uświadomieniu pracownikom zagrożeń związanych z niestosowaniem się do zaleceń zmniejszamy obciążenie ogólne pracownika przez co lepiej się czuje, a co za tym idzie lepiej wykonuje swoje obowiązki.

Kursy BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych odbywa się co 3 lata, a w przypadku stanowisk gdzie występują duże zagrożenia szkolenie okresowe odbywa się co roku. Ze względu na duże ryzyko zawodowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych konieczne jest uświadomienie wszystkich zagrożeń zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie pracownikom możliwości przeciwdziałania im.

ZLECENIE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA BHP - formularz do pobrania

Cennik
Okresowe szkolenia BHP on-line
1 - 10 osób
11 - 20 osób
21 - 30 osób
powyżej
Pracodawców i kadry kierowniczej
60.00 zł
57.00 zł
54.00 zł
51.00 zł
Pracodawców i kadry kierowniczej - wersja ang.
90.00 zł
85.50 zł
81.00 zł
76.50 zł
Pracowników administracyjno - biurowych
30.00 zł
28.50 zł
27.00 zł
25.50 zł
Pracowników administracyjno - biurowych - ang.
40.00 zł
38.00 zł
36.00 zł
34.00 zł
Pracowników inżynieryjno - technicznych
50.00 zł
47.50 zł
45.00 zł
42.50 zł
Metodyka instruktażu stanowiskowego
30.00 zł
28.50 zł
27.00 zł
25.50 zł
* ceny brutto za 1 os. - zw. z VAT
Okresowe szkolenia BHP stacjonarne
1 - 3 osób
4 - 10 osób
powyżej
Instruktaż wstępny
35 zł
30 zł
25 zł
Szkolenia okresowe BHP
Pracodawców i kadry kierowniczej
140 zł
130 zł
120 zł
Pracowników administracyjno - biurowych
60 zł
55 zł
50 zł
Pracowników na stanowiskach robotniczych
60 zł
55 zł
50 zł
* ceny brutto za 1 os. - zw. z VAT